De psycholoog

Marloes Bouman is afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen als psycholoog in de richting klinische psychologie en neuropsychologie. Ze heeft daar tevens haar aantekening psychodiagnostiek behaald om psychologische testen te mogen uitvoeren en interpreteren. Daarnaast is ze als psycholoog een aantal jaren werkzaam geweest bij de GGZ en staat ze als psycholoog in het register van het NIP. Ze heeft aanvullende trainingen gevolgd voor verschillende behandelingen volgens het cognitief- en gedragsmatige model.

Marloes voert o.a. psychodiagnostisch onderzoek uit voor werkgevers en bedrijfsartsen. Omdat zij ook registerarbeidsdeskundige is kan zij de slag maken van diagnostiek naar belasting en belastbaarheid. Diagnoses en behandelvoorstellen kunnen eventueel omgezet worden in termen van beperkingen en advies t.a.v. re-integratie.

Naar aanleiding van de vraagstelling wordt beoordeeld welke tests er nodig zijn om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Dit kunnen zoal persoonlijkheidstests zijn, capaciteitentests, beroepskeuze onderzoek of een neuropsychologische testbatterij. Ook combinaties van onderzoeken zijn mogelijk. Vaak wordt een beroepskeuze onderzoek met een psychodiagnostisch onderzoek en een capaciteitentest gecombineerd om ook tot een reëel beroepsbeeld te kunnen komen. Er gaat altijd een interview aan het onderzoek vooraf en onderzoeken worden nabesproken met de betreffende cliënt. Er wordt volgens de NIP-beroepscode gewerkt.

Daarnaast kunnen we psychologische interventies verzorgen bij mensen met psychische problemen. Dit kan in het kader van een psychologisch coachingstraject preventief ingezet worden of om re-integratie te versnellen, waarbij werkgerelateerde problematiek en handvatten voor re-integratie ook aan de orde komt. Deze kunnen worden toegepast bij cliënten die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld:

  • Rouwproblematiek
  • Aanpassingstoornis
  • Angstproblematiek
  • Paniekstoornissen of fobieën
  • Depressieve klachten
  • Slaapstoornissen
  • Stressgerelateerde klachten
  • Overspannenheid
  • Beroepsprobleem.

De psychologische interventie is altijd individueel gericht op de specifieke problematiek van de desbetreffende cliënt. Over het algemeen zullen na de intake zo’n 8 gesprekken met een duur van ongeveer 4 tot het gewenste resultaat leiden.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u altijd contact met ons opnemen via info@cuppen-psychologen.nl of 06-45724877.