Re-integratie advies en begeleiding

Voor werkgevers is een goed advies op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de laatste jaren enorm van belang geworden. Door de komst van nieuwe wettelijke regelingen zijn de ondernemersrisico’s voor werkgevers veel groter geworden. Hierdoor is het van belang dat een werkgever goed op de hoogte is van de wettelijke verplichtingen op het gebied van de sociale zekerheid en is hij gebaat bij een goed advies in diverse disciplines.