Psychodiagnostisch Onderzoek

Een vraag die vaak aan ons voorgelegd wordt: welke beperkingen en mogelijkheden op (neuro)psychologisch gebied (ook in FML-termen) bestaan er bij een zieke medewerker en welke manier van re-integratie, beroepsrichting, opleiding en/of behandeling is het meest passend? Wij kunnen deze vraag goed beantwoorden omdat wij bij het verrichten van de diagnostische onderzoeken onze unieke kennis als register psycholoog en register arbeidsdeskundige combineren. Tevens werken wij nauw samen met verschillende bedrijfsartsen.
Een onderzoek omvat een voorgesprek, een onderzoeksdag en een nabespreking met de cliënt. Deze ontvangt het rapport en er wordt een exemplaar aan de bedrijfsarts verstrekt t.b.v. het medische dossier en het opstellen van een FML of re-integratieprofiel. Na toestemming van werknemer verstrekken wij ook een rechtstreeks re-integratieadvies aan de werkgever. Vragen waarop bijvoorbeeld antwoord gegeven kan worden zijn:
Zijn de klachten diagnostisch te benoemen? Zo ja, zijn er therapeutische opties? Wat is de prognose? Is terugkeer in het arbeidsproces voor cliënt haalbaar? Op welke termijn? Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er t.a.v. arbeid, nu en in de toekomst (in het 2e spoor)?

  • Psychodiagnostische Screening
  • Belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch Onderzoek
  • Beroepskeuzeonderzoek