Belastbaarheidsonderzoek

Het belastbaarheidsonderzoek is een gecombineerde arbeids- en klinisch-psychologische expertise, gericht op de mogelijkheden en het niveau waarop een cliënt functioneert, maar ook het persoonlijk functioneren binnen het werk. Het is bedoeld om de aard en ernst van de (persoonlijke) problematiek van de cliënt in kaart te brengen, de rol die deze in de arbeidssituatie speelt en om te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van werk of behandeling. Eventuele psychische beperkingen zullen omgezet worden in FML termen en er zal een re-integratieadvies gegeven worden.