Neuropsychologisch Onderzoek

Het neuropsychologische onderzoek is een aanvulling op het belastbaarheidsonderzoek. Wanneer het vermoeden bestaat dat er problemen zijn met het cognitief functioneren, kan gericht onderzoek gedaan worden. Het is een gespecialiseerd onderzoek waarin zaken als taalperceptie en productie, aandacht en concentratievermogen, inprenting en geheugen, planning, tijdsperceptie en dergelijke onderzocht kunnen worden.