Psychodiagnostische Screening

Bij een psychodiagnostische screening wordt aan de hand van een interview, drie vragenlijsten en een nagesprek, de aard en de ernst van de aangemelde problematiek of klachten ingeschat. Tevens kan de mate van arbeids(on)geschiktheid eventueel ingeschat worden omdat het een gecombineerde arbeids- en klinisch-psychologische expertise betreft. Voor betrouwbaardere gegevens en complexere zaken is een uitgebreid belastbaarheidsonderzoek noodzakelijk.