Psychologische coaching

Psychologische coaching t.a.v. werk preventief

Een psychologisch coachingstraject is bedoeld voor mensen die een probleem hebben met hun werk of hun carrière en die dreigen vast te lopen. Het kan gaan om een duidelijk afgebakend probleem, zoals stress op het werk of problemen met collega’s/leidinggevenden. Maar iemand kan ook beter leren omgaan met stress of met stressgevoelige situaties in het algemeen en privé de belasting of lijdensdruk verminderen. De begeleiding zal dan ook gericht zijn op het verbeteren van het zelfbeeld, vergroten van het zelfvertrouwen en het leren stellen van grenzen. Het doel daarvan is dat de werknemer handvatten aangereikt krijgt om weer goed te kunnen functioneren op het werk en om uitval te voorkomen. De methode van de cognitieve gedragstherapie zal toegepast worden.

Psychologische coaching in combinatie met re-integratie

Psychologische coaching kan herstel en re-integratie van uw medewerker aanzienlijk versnellen. Wij kunnen uw medewerker diagnosticeren en behandelen of coachen, waarbij de privéproblematiek, persoonlijkheid, coping stijl, sociale omgeving, functioneren en de werksituatie in kaart gebracht worden. De methode van de cognitieve gedragstherapie zal toegepast worden. Tevens zal er aandacht besteed worden aan een tijdscontingente re-integratie volgens een vooraf vastgesteld plan.